سامانه تخصصی ثبت شرکتها

سامانه تخصصی ثبت شرکتها
موسسه حقوقی ثبتی میرداماد نوین
موسسه حقوقی ثبتی میرداماد نوین

قوانین

آئین نامه شناسه ملی اشخاص حقوقی مورخ 93/11/1
قانون خروج غیرتورمی از رکود
قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح مواد (1) ، (6) و ( 7 ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرا سیاست های کلی اصل 44(مربوط به وزارت تعاون )
قانون تجارت
قانون راجع به ثبت شرکت ها
نظامنامه اجرا قانون ثبت شرکت ها 1310
نظامنامه ‌‌راجع ‌‌به‌‌ مواد 196 و‌ 197‌و‌ 199‌قانون ‌‌تجارت
اصلاحیه طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها
آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین 1325
آئین نامه پلمپ دفاتر تجارتی
آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک
آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری
قانون ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی 1376
آيين نامه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي
قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه
قانون تجارت الکترونیک
ضوابط مناطق آزاد
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
مجوعه بخش نامه های ثبتی شرکت ها

بخشنامه ها

بخشنامه 94/125951 مورخه 94/7/25 راجع به لزوم دقت در درج حکم دادگاه ها در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و به هنگام رسیدگی به صورتجلسات آنها مبنی بر ابطال نام
بخشنامه 94/95282 مورخه 94/6/8 راجع به پیش بینی امکان انصراف از تصمیم توسط مدیر بخش همسو با عملیاتی سازی دستورالعمل ثبت الکترونیک شرکت ها و موسسات غیر تجاری
بخشنامه 94/93554 مورخه 4/6/94 راجع به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت های تعاونی و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی
بخشنامه 160546/93 مورخ 10/10/93 دستور العمل انتقال اشخاص حقوقی حوزه ثبت شرکت ها از یک واحد ثبتی به دیگری پیرو بخشنامه 147051/91 مورخ 1/8/91
بخشنامه 133680/93 مورخ 24/8/93 راجع به بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی در جهت اجرای تکالیف قانونی همچون اصل 44 و ...
بخشنامه 133680/93 مورخ 24/8/93 راجع به بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی در جهت اجرای تکالیف قانونی همچون اصل 44 و ...
بخشنامه 139539/93 مورخ 2/9/93 راجع به ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه --- به انضمام فایل سابق فرهنگستان زبان و ادب فارسی
بخشنامه ریاست سازمان به شماره 138809/93 مورخ 2/9/93 دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری
بخشنامه 129689/93 مورخ 17/8/93 راجع به رعایت فرصت زمانی برای ارسال آگهی ها به روزنامه رسمی
بخشنامه 105498/93 مورخ 31/6/93 استعلام از ادارات کل راجع به آمار دفاتر تجارتی ، چگونگی صدور اظهارنامه ثبت تجارتی به منظور صدور کارت بازرگانی
بخشنامه 101212/93 مورخ 24/6/1393 راجع به ایجاد وحدت رویه در ثبت شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی بانضمام اساسنامه نمونه آن ها
بخشنامه 100616/93 مورخ 24/6/93 راجع به الزام درج آگهی های تعاونی های توزیعی در روزنامه رسمی پیرو رونوشت شماره 52724/93 مورخ 7/4/93
بخشنامه 98912/93 مورخه 22/06/93 راجع به فراخوان همکاری ادارات ثبت مراکز استان ها به منظور ایجاد رویه واحد در تمامی مراحل اجرای فرایندها به صورت مکانیزه
بخشنامه 93/93633 مورخه 93/6/12 راجع به نحوۀ انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی
بخشنامه 89509/93 مورخه 5/6/93 " شیوه نامۀ تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات
بخشنامه 93/74613 مورخه 13/05/93 راجع به نحوۀ بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی با استناد به پیوست نامه به شماره 2029 مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی
بخشنامه 75740/93 مورخه 12/5/93 راجع به عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی
بخشنامه 224644 /93 مورخه 25/4/93 راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار
بخشنامه 61583/93 مورخ 18/4/93 راجع به نحوه رفع محدودیت های بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی
بخشنامه 52724/93 مورخه 7/4/93 راجع به الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی به هنگام پذیرش در سامانه جامع ثبت شرکت ها
بخشنامه 55084/93 مورخه 9/4/93 فهرست بنگاه ها و شرکت های زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی در سال 93
بخشنامه 53875/93 مورخه 8/4/93 راجع به نحوه اقدام ثبتی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی توسط مراجع قضایی
بخشنامه 51824/93 مورخه 3/4/93 راجع به لزوم صدور مجوز از اتاق بازرگانی جهت ثبت انواع اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق
بخشنامه 44740/93 مورخه 24/3/93 نحوۀ اجرای پرونده های انتقالی در سامانه جامع ثبت شرکت ها
بخشنامه 44235/93 مورخه 24/3/93 راجع به قلمرو مراجع ثبت شرکت ها
بخشنامه 41247/93 مورخه 18/3/93 ، فهرست شرکت های شهرک های صنعتی خارج از مشمولیت واگذاری ( فهرست قانون بودجه 93 )
بخشنامه 93/32103 مورخه 93/3/3 بلا اشکال بودن درج آگهی دعوت از سهامداران در روزنامه های دیگر با رعایت سایر شرایط برای مجامعی که روزنامه اصلی آن ها از چاپ آگهی استنکاف می کند
بخشنامه 93/29979 مورخه 29/2/93 عطف نظر ادارات کل به نکات : داشتن امکان اصلاحات شناسه ملی ، عدم مکاتبه مستقیم واحدهای ثبتی و عدم ارجاع ارباب رجوع به مرکز تهران و فعال شدن زیر سیستم انتقال خودکار
بخشنامه 20050/93 مورخه 93/2/14 راجع به عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی
بخشنامه 209434/92 مورخ 92/12/10 نکاتی راجع به اشکالات یا تناقضات اقلام اطلاعاتی
بخشنامه 92/211147 مورخ 92/12/12 راجع به تکمیل راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها در تمام استان ها و رعایت نکاتی در مورد بهره برداری از آن
بخشنامه 193532/92 مورخ 14/11/92 راجع به پالایش و اصلاح اقلام اطلاعاتی در سامانۀ شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
بخشنامه 92/190540 مورخ 92/11/8 راجع به نحوه بررسی افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی
بخشنامه 186898/92 مورخ 2/11/92 راجع به تعیین حوزه های ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها با درج نام شهرستان ، شهر و ... تعیین ادارات ثبتی که فاقد مرجع ثبت شرکت ها هستند
بخشنامه 185908/92 مورخ 30/10/92 راجع به اساسنامه شرکت های تعاونی
بخشنامه183137/92 مورخ 25/10/92 راجع به الزام رعایت نکاتی در فرایند تعیین نام از جمله زمان 90 روزۀ رزرو نام
بخشنامه 162289/92 مورخ 20/9/92 پیرو بخشنامه 118689 مورخ 10/7/92 در خصوص چگونگی استقرار نسخه جدید ثبت تاسیس و تغییرات
بخشنامه 161415/92 مورخه 19/9/92 راجع به نحوه ثبت انجمن های حمایت از زندانیان
بخشنامه 161309/92 مورخ 19/9/92 راجع به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر رعایت مقررات ثبت موسسات مالی و بانکی
بخشنامه 98647/92 مورخ 6/6/92 راجع به اطلاع رسانی به سازمان های و مراجع مختلف در خصوص لزوم پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات از طریق سامانه اینترنتی
بخشنامه 132048/92 مورخ 1/8/92 راجع به یکسان سازی انتشار آگهی های ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
بخشنامه 123471/92 مورخ 17/7/92 راجع به سامان دهی و پالایش و به روزرسانی اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص رفع مغایرت ها
بخشنامه 244000/91 مورخ 13/12/91 راجع به صدور انتشار هر گونه آگهی تخصصی در جراید به موجب مقررات
بخشنامه 133823/92 مورخ 5/8/92 راجع به نحوۀ ثبت سازمان های مردم نهاد جوانان
بخشنامه 108505/92 مورخ 24/6/92 راجع به سامان دهی ، پالایش و نهائی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی
بخشنامه 133265/92 مورخ 4/8/92 راجع به تبدیل انواع شرکت های تجاری
اظهار نظر ادارات ثبت در خصوص لایحه قانون تجارت که پس از بررسی توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اختیار مراجع مختلف قرار گرفته است
آماده سازی ادارات ثبت شرکت های سراسر کشور از لحاظ ساختار سخت افزاری و نرم افزاری به منظور راه اندازی سامانه های تاسیس و تغییرات الکترونیکی
بخشنامه 109247/92 مورخ 26/6/92راجع به اجرای تکالیف بند 27 قانون بودجه 92 به منظور تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات مشمول واگذاری به انضمام فهرست شرکت های معرفی شده توسط سازمان سرمایه گذاری
بخشنامه 90536/92 مورخ 26/5/92 راجع به ساماندهی و پالایش سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و همچنین مطالبی راجع به نحوۀ اقدام درخواست های انتقالی از تهران به استان ها
بخشنامه 76850/92 مورخ 29/4/92 راجع به گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی